حفرهدار قانون تلگرام کودکان محدودیت استفاده

حفرهدار: قانون تلگرام کودکان محدودیت استفاده اینترنت خانواده کوناکری اینستاگرام شبکه اجتماعی آسیب های اجتماعی

گت بلاگز اخبار اجتماعی اکثر این کودکان پدر و مادر دارند ، ۷۰ درصد کودکان کار، غیرایرانی هستند

معاون امور اجتماعی شرکت بهزیستی کشور راجع به آخرین اوضاع کودکان کار و خیابان که در طرح اخیر ساماندهی در مجتمع ها و مراکز بهزیستی ، ساماندهی شدند، گفت: در این طر

اکثر این کودکان پدر و مادر دارند ، ۷۰ درصد کودکان کار، غیرایرانی هستند

۷۰ درصد کودکان کار، غیرایرانی هستند/ اکثر این کودکان پدر و مادر دارند

عبارات مهم : برنامه

معاون امور اجتماعی شرکت بهزیستی کشور راجع به آخرین اوضاع کودکان کار و خیابان که در طرح اخیر ساماندهی در مجتمع ها و مراکز بهزیستی ، ساماندهی شدند، گفت: در این طرح در مجموع 360 کودک شناسایی شدند که برنامه های مختلفی جهت آنان انجام شد یا در دست اقدام است.

حبیب الله مسعودی فرید در پاسخ به این سئوال که کودکانی که در طرح اخیر ساماندهی کودکان کار و خیابان جمع آوری شدند، در چه وضعیتی هستند، افزود: 70 درصد کودکان شناسایی شده است در این طرح، غیرایرانی بودند که امور آنان را با اداره اتباع هماهنگی کردیم و به آنها ارجاع داده شدند.

اکثر این کودکان پدر و مادر دارند ، ۷۰ درصد کودکان کار، غیرایرانی هستند

وی خاطرنشان کرد: تمام این کودکان، حتی آنهایی که جزو اتباع بیگانه بودند، پدر و مادر داشتند و فقط سه نفر آنان پدر و مادر نداشتند که در مراکز شبانه روزی بهزیستی اسکان یافتند.

وی ادامه داد: در مورد کودکان کار و خیابان غیرایرانی، والدین همه آنان آمدند و کودکان غیرایرانی خود را بردند.

معاون امور اجتماعی شرکت بهزیستی کشور راجع به آخرین اوضاع کودکان کار و خیابان که در طرح اخیر ساماندهی در مجتمع ها و مراکز بهزیستی ، ساماندهی شدند، گفت: در این طر

معاون امور اجتماعی شرکت بهزیستی کشور راجع به اوضاع کودکان ایرانی در این طرح نیز گفت: قرار است جهت کودکان ایرانی در این طرح، برنامه های توانمندسازی اجرا کنیم و سیاست ما این است که تا حدامکان از خانواده نیازمند این کودکان، حمایت کنیم ولی جایی که خانواده یا مراقب کودک از او سوء استفاده کرده و کودک را استثمار کند ، آنجا بطورقطع مداخلات خاص خود را جهت آنان خواهیم داشت.

مسعودی فرید تاکید کرد: سیاست مهم بهزیستی و وزارت رفاه و وزارت کشور در مورد کودکان کار و خیابان این است که براساس آیین نامه ساماندهی کودکان خیابان عمل کنیم .

وی یادآور شد: مسئولیت شورای عالی کودک بر عهده وزارت رفاه و محوریت کار با بهزیستی است که البته دستگاه های دیگر نیز طبق تاکید برنامه ششم توسعه باید همکاری کنند.

اکثر این کودکان پدر و مادر دارند ، ۷۰ درصد کودکان کار، غیرایرانی هستند

گفتنی است طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان در ماه های اخیر موجب اعتراض بسیاری از دست اندرکاران فعال حوزه کودک شد چنانکه نشست های مختلفی از جمله نشست ‘ساماندهی کودکان کار و خیابان، دستگیری یا جذب’ با حضور شهیندخت مولاوردی دستیار خاص مدیر جمهور در امور حقوق شهروندی برگزار شد.

ایرنا

معاون امور اجتماعی شرکت بهزیستی کشور راجع به آخرین اوضاع کودکان کار و خیابان که در طرح اخیر ساماندهی در مجتمع ها و مراکز بهزیستی ، ساماندهی شدند، گفت: در این طر

واژه های کلیدی: برنامه | خیابان | کودکان | وزارت کشور | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog